Frågor och intresseanmälan

Om du har några frågor eller vill anmäla ditt intresse för att anlita mig fyller du i formuläret här nedan. Intresseanmälan är inte bindande.

Vid intresseanmälan, vänligen informera om datum och tid för ceremonin, vart ceremonin äger rum, samt hur många/vilka sånger ni har som önskemål.


Kontakt & Bokning

Värt att ha i åtanke...

...när det gäller att anlita en professionell solist och vad man betalar för, är att priset inte enbart innefattar själva sånguppträdandet. Det ligger oändligt mycket mer bakom som man inte alltid inser och förstår, så för att tydliggöra vad det är ni faktiskt betalar för vid anlitandet av en yrkesverksam kulturarbetare följer här en lista på några saker att komma ihåg som ingår:

•   Repetitionstid

•   Restid

•   Framtagning av material såsom ackord, text, noter m.m.

•   Kontakt/korrespondens med kyrkomusiker

•   Sociala avgifter

•   Skatter

•   Pension

•   Semesterersättning

•   Lön/arvode

•   Administrativt arbete utöver själva framträdandet

•   All tid, energi samt pengar som lagts på utbildning, sånglektioner etc.


Företaget innehar F-skatt.